تولیدکنندگان

کیسه پلاستیکی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

کیسه فریزر آسان مصرف 200 عددی آیری پلاست

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
93,000﷼ 83,700﷼
عدد

کیسه فریزر رولی 250 عددی آیری پلاست

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
105,000﷼ 94,500﷼
عدد

کیسه زباله بزرگ 15 عددی آیری پلاست

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
140,000﷼ 126,000﷼
عدد

کیسه زباله با رایحه لیمو 20 عددی آیری پلاست

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
140,000﷼ 126,000﷼
عدد

کیسه زباله رولی 55x70 سفید 36 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 26%
150,000﷼ 110,290﷼
عدد

کیسه زباله سفید 24 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 26%
150,000﷼ 110,290﷼
عدد

کیسه زباله سبز 22 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 28%
155,000﷼ 110,290﷼
عدد

کیسه زباله رولی بزرگ 26 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
150,000﷼ 135,000﷼
عدد

کیسه زباله پرفراژدار 3 رول بزرگ 30 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 28%
155,000﷼ 110,290﷼
عدد

کیسه زباله رولی سبز متوسط 42 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 28%
155,000﷼ 110,290﷼
عدد

کیسه پلاستیکی زیپ دار 25*35 فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
140,000﷼ 126,000﷼
عدد

کیسه فریزر خانواده 1000 گرمی گلرنگ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
245,000﷼ 220,500﷼
عدد

کیسه فریزر 120 عددی گلرنگ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
42,000﷼ 37,800﷼
عدد

کیسه فریزر 120 عددی 25x35 گلرنگ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
74,000﷼ 66,600﷼
عدد

کیسه فریزر رولی پرفراژ دار 250 عددی گلرنگ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
104,000﷼ 93,600﷼
عدد

کیسه فریزر دبل زیپ 14 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 32%
130,000﷼ 88,200﷼
عدد

کیسه فریزر 18x20 دبل زیپ 20 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 25%
130,000﷼ 97,200﷼
عدد

کیسه فریزر 25x20 دبل زیپ 20 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 30%
130,000﷼ 90,000﷼
عدد

کیسه فریزر 25x30 دبل زیپ 20 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
130,000﷼ 122,500﷼
عدد

کیسه فریزر مقوایی 100 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 29%
70,000﷼ 49,400﷼
عدد

کیسه فریزری 200 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 35%
130,000﷼ 83,700﷼
عدد

کیسه فریزر نایلونی 100 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 40%
45,000﷼ 27,000﷼
عدد

کیسه فریزر 18x20 دبل زیپ 30 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 25%
140,000﷼ 104,400﷼
عدد

کیسه فریزر 25x30 دبل زیپ 20 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 25%
140,000﷼ 105,000﷼
عدد

کیسه فریزر رولی پرفراژدار 200 عددی 25x35 هوم پلاس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
110,000﷼ 99,000﷼
عدد

کیسه زباله متوسط 14 عددی هوم پلاس

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
50,000﷼ 47,500﷼
عدد

کیسه زباله بنددار بزرگ 15 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 29%
170,000﷼ 119,300﷼
عدد

کیسه زباله بنددار متوسط 20 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 34%
170,000﷼ 111,700﷼
عدد

کیسه زباله بنددار کوچک 25 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 41%
170,000﷼ 100,000﷼
عدد

کیسه فریزر رولی 150 عددی لندی

کمتر از قیمت تولیدکننده 3%
63,000﷼ 60,800﷼
عدد

کیسه فریزر رولی 200 عددی لندی

کمتر از قیمت تولیدکننده 3%
63,000﷼ 60,800﷼
عدد

کیسه فریزر 100 عددی لندی

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
32,500﷼ 28,400﷼
عدد