تولیدکنندگان

کشمش و مویز

مشاهده به عنوان جدول فهرست

مویز 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
349,000﷼ 324,570﷼
عدد

کشمش پلویی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
190,000﷼ 171,000﷼
عدد

کشمش 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
245,000﷼ 227,850﷼
عدد

کشمش بی دانه 300 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
99,000﷼ 89,100﷼
عدد

کشمش پلویی 300 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
59,000﷼ 54,870﷼
عدد

مویز 450 گرمی هایپراستار

298,100﷼
عدد

کشمش پلویی 450 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 4%
145,000﷼ 138,200﷼
عدد

مویز 200 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
160,000﷼ 144,000﷼
عدد

کشمش مویز 450 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
360,000﷼ 324,000﷼
عدد

کشمش پلویی 350 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 42%
165,000﷼ 95,240﷼
عدد

کشمش پلویی 900 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
425,000﷼ 382,500﷼
عدد

کشمش پلویی 450 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
129,900﷼ 120,800﷼
عدد

کشمش سبز 400 گرمی سحرخیز

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
180,000﷼ 167,400﷼
عدد