تولیدکنندگان

کباب

مشاهده به عنوان جدول فهرست

کباب لقمه 450 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
185,000﷼ 163,440﷼
عدد

کباب لقمه 70% مرغ و گوشت 480 گرمی آزما

210,850﷼ 176,500﷼
عدد

کباب انگشتی 400 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
185,300﷼ 166,770﷼
عدد

جوجه کباب فسنجانی پمینا 800 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
242,000﷼ 217,800﷼
عدد

کباب لقمه گوشت 480 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
185,000﷼ 166,500﷼
عدد

شامی کباب خانواده 1 کیلوگرمی پمینا کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
345,000﷼ 310,500﷼
عدد

کباب انگشتی 450 گرمی اروئی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
185,000﷼ 166,500﷼
عدد