تولیدکنندگان

چیپس

مشاهده به عنوان جدول فهرست

چیپس پنیر ایتالیایی 110 گرمی کارنیوال

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
30,000﷼ 25,550﷼
عدد

چیپس سرکه بالزامیک 55 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
30,000﷼ 25,650﷼
عدد

چیپس خامه و چدار 55 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
30,000﷼ 25,650﷼
عدد

چیپس فلفلی بزرگ 100 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,000﷼ 27,000﷼
عدد

چیپس فلفلی 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

چیپس کچاپ 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

چیپس لیموئی 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

چیپس ساده 430 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
150,000﷼ 135,000﷼
عدد

چیپس ساده 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

خلال سیب زمینی 160 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
60,000﷼ 46,070﷼
عدد

چیپس پیاز و جعفری 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

چیپس سرکه‌نمکی 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

کریسپی چیپس سرکه ای 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
20,000﷼ 16,240﷼
عدد

کریسپی چیپس پنیر چدار و خامه ترش 70 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
20,000﷼ 16,240﷼
عدد

کریسپی چیپس فلفلی هالوپین 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
20,000﷼ 16,240﷼
عدد

چیپس فلفل هالوپینو 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
30,000﷼ 25,650﷼
عدد

کتل چیپس پنیر ناچو 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

کتل چیپس پنیر ناچو 135 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
40,000﷼ 34,200﷼
عدد

چیپس کتل بالزامیک 150 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
40,000﷼ 34,200﷼
عدد

چیپس کتل بالزامیک 50 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
20,000﷼ 15,630﷼
عدد

کتل چیپس فلفل هالوپینو 150 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
40,000﷼ 32,400﷼
عدد

کتل چیپس فلفل هالوپینو 50 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

چیپس کتل نمکی 50 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
20,000﷼ 15,630﷼
عدد

چیپس ساده بزرگ 100 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,000﷼ 27,000﷼
عدد

سوپر چیپس 260 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 26%
70,000﷼ 51,300﷼
عدد

چیپس سرکه نمکی 100 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,000﷼ 27,000﷼
عدد

سوپرچیپس 90 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,000﷼ 27,000﷼
عدد

چیپس فلفلی تند 73 گرمی چاکلز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,000﷼ 27,000﷼
عدد

چیپس قارچ و خامه 73 گرمی چاکلز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,000﷼ 27,000﷼
عدد

چیپس نمکی 80 گرمی چاکلز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,000﷼ 27,000﷼
عدد

چیپس نمکی خلالی 50 گرمی چاکلز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
25,000﷼ 22,500﷼
عدد

چیپس ماست و ریحان 80 گرمی چاکلز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,000﷼ 27,000﷼
عدد