تولیدکنندگان

چای و دمنوش گیاهی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

چای ارل گری 100 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
69,490﷼ 60,730﷼
عدد

چای کیسه ای ارل گری 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
54,800﷼ 49,000﷼
عدد

چای سبز خالص کیسه ای 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
71,750﷼ 65,000﷼
عدد

چای هل‌دار 500 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 25%
302,800﷼ 227,000﷼
عدد

چای هل قوطی فلزی 500 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
337,870﷼ 304,000﷼
عدد

چای سیلان مخصوص مطبوع و معتدل 500 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
276,800﷼ 249,120﷼
عدد

چای سیلان مخصوص 100 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
63,840﷼ 54,580﷼
عدد

چای ارل‌گری 500 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
302,800﷼ 244,510﷼
عدد

چای زرین هندوستان 500 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
265,500﷼ 201,780﷼
عدد

چای سبز یاس 100 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
73,450﷼ 66,000﷼
عدد

چای سبز نعناع 100 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
65,540﷼ 59,000﷼
عدد

چای سبز با طعم نعنا 250 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
144,640﷼ 130,000﷼
عدد

چای کیسه ای مخصوص معطر 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 29%
71,750﷼ 50,350﷼
عدد

چای کیسه ای صبحانه 100 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
224,870﷼ 182,640﷼
عدد

چای کیسه ای هل‌دار 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
54,800﷼ 44,940﷼
عدد

چای کیسه ای ارل گری 100 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
190,970﷼ 163,270﷼
عدد

چای صبحانه کیسه ای 100 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
190,970﷼ 163,270﷼
عدد

چای کیسه ای صبحانه 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
54,800﷼ 46,850﷼
عدد

چای کیس های مخصوص 100 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
190,970﷼ 171,870﷼
عدد

چای کیس های مخصوص 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
54,800﷼ 44,940﷼
عدد

چای کیس های مخصوص پاکت‌دار 100 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
224,870﷼ 192,260﷼
عدد

چای سبز کیسه ای لیمو 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
71,750﷼ 62,700﷼
عدد

چای سبز کیسه ای نعناع 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
71,750﷼ 62,700﷼
عدد

چای کیسه ای انگلیسی درجه یک 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
54,800﷼ 49,000﷼
عدد

چای نامبر وان کیسه ای 100 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
190,970﷼ 172,000﷼
عدد

چای هل فوری 25 عددی علی تی

981,000﷼
عدد

چای زنجبیلی 30 عددی علی تی

900,000﷼
عدد

چای کیسه ای 100% خارجه کلاسیک 50 عددی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
156,200﷼ 140,580﷼
عدد

چای کیسه ای دارجیلینگ 50 عددی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
168,300﷼ 151,470﷼
عدد

چای کلاسیک 100 گرمی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
66,000﷼ 59,400﷼
عدد

چای کلاسیک 500 گرمی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
291,500﷼ 262,350﷼
عدد

چای آسام 500 گرمی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
319,000﷼ 263,050﷼
عدد