تولیدکنندگان

پیتزا و خمیر پیتزا منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

مینی پیتزا مخصوص 300 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
109,000﷼ 96,300﷼
عدد

پیتزا مخصوص 450 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
159,000﷼ 143,100﷼
عدد

پیتزا سبزیجات 450 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
119,000﷼ 110,670﷼
عدد

خمیر پیتزا 4 عددی 207

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
48,000﷼ 43,200﷼
عدد

خمیر پیتزا نیمه آماده 450 گرمی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
59,500﷼ 53,550﷼
عدد

نان نیمه آماده پیتزا با طعم سیر و آویشن 4 عددی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,500﷼ 58,950﷼
عدد

پودر خمیر پیتزا 500 گرمی بن سا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
79,000﷼ 71,100﷼
عدد

نان نیمه آماده پیتزا 500 گرمی دالیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
77,000﷼ 69,300﷼
عدد

پنیر پیتزای پروسس 500 گرمی دگا

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
229,000﷼ 190,950﷼
عدد

خمیر سمبوسه 40 گرمی ای دو

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
98,000﷼ 79,130﷼
عدد

پیتزا گوشت بدون گلوتن سلینو 350 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
168,000﷼ 156,240﷼
عدد

خمیر پیتزا 480 گرمی کاله

59,000﷼ 44,250﷼
عدد

نان تست سفید بدون گلوتن 350 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
110,000﷼ 102,300﷼
عدد

پودر خمیر پیتزا 480 گرمی رشد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,000﷼ 58,500﷼
عدد

پودر خمیر پیراشکی 500 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
49,900﷼ 44,910﷼
عدد

پودر خمیر پیتزا 500 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
49,900﷼ 44,910﷼
عدد

پنیر پیتزای موزارلا رنده شده گلپایگان 180 گرمی سیرت

88,000﷼ 57,200﷼
عدد

پنیر پیتزا موزارلا 1 کیلوگرمی سیرت

395,000﷼ 237,000﷼
عدد

پنیر پیتزا موزارلا 2 کیلوگرمی سیرت

759,000﷼ 455,400﷼
عدد

پنیر پیتزای موزارلا رنده شده 500 گرمی سیرت

213,500﷼ 138,775﷼
عدد

پنیر پروسس ورقه ای تست 180 گرمی سیرت

88,000﷼ 61,600﷼
عدد