تولیدکنندگان

پیاز سرخ کرده

مشاهده به عنوان جدول فهرست

پیاز داغ طلایی خلالی و درشت 200 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
180,000﷼ 153,900﷼
عدد

پک 2 عددی پیاز داغ طلایی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
360,000﷼ 324,000﷼
عدد

سیر سرخ شده 100 گرمی

99,500﷼
عدد

پیاز داغ طلایی 150 گرمی توتیا

96,000﷼
عدد

پیاز داغ 150 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
189,000﷼ 170,100﷼
عدد

پیاز حلقه ای سوخاری 300 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
62,000﷼ 57,660﷼
عدد

پیاز منجمد سرخ شده 200 گرمی نوبرسبز

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
258,000﷼ 215,680﷼
عدد

پیازداغ رژیمی خلالی ریز 200 گرمی پاکر

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
259,500﷼ 221,870﷼
عدد

سیر سرخ شده 100 گرمی پاکر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
198,000﷼ 184,140﷼
عدد

پیاز سرخ شده خرد شده 250 گرمی پاکر

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
222,500﷼ 190,230﷼
عدد

پیاز سرخ شده طلایی خلالی 125 گرمی پاکر

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
118,000﷼ 98,640﷼
عدد

پیاز سرخ شده 200 گرمی پاکر

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
179,000﷼ 153,040﷼
عدد

پیاز داغ 250 گرمی پاکر

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
222,500﷼ 190,230﷼
عدد

پیاز خشک اسلایس 50 گرمی سبزان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
63,000﷼ 56,700﷼
عدد

پیاز داغ طلایی خلالی ریز 210 گرمی سمیه

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
187,000﷼ 173,910﷼
عدد