تولیدکنندگان

پنیر پیتزا

مشاهده به عنوان جدول فهرست

پنیر موزارلا رنده شده 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
399,000﷼ 359,100﷼
عدد

پنیر موزارلا رنده شده 2 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
560,000﷼ 520,800﷼
عدد

پنیر موزارلا رنده شده 180 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
84,000﷼ 74,210﷼
عدد

پنیر پیتزا پروسس رنده شده 2 کیلوگرمی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
780,000﷼ 702,000﷼
عدد

پنیر پیتزا 1 کیلوگرمی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
440,000﷼ 396,000﷼
عدد

پنیر پیتزا رنده شده 180 گرمی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
94,000﷼ 84,600﷼
عدد

پنیر پیتزا رنده شده 500 گرمی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
248,000﷼ 223,200﷼
عدد

پنیر چدار 350 گرمی کالین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
320,000﷼ 288,000﷼
عدد

پنیر گودا 350 گرمی کالین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
320,000﷼ 288,000﷼
عدد

پنیر گودا زیره ای مواد غذایی تازه داخلی

858,000﷼
کیلوگرم

پنیر پیتزا رنده شده کم چرب 500 گرمی دالیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 31%
217,000﷼ 148,340﷼
عدد

پنیر موزارلا رنده شده 180 گرمی دالیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 31%
84,000﷼ 57,280﷼
عدد

پنیر پیتزا رنده شده 500 گرمی دالیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 31%
217,000﷼ 148,340﷼
عدد

پنیر موزارلا 180 گرمی دالیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 31%
84,000﷼ 57,280﷼
عدد

پنیر بلوچیز 250 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
224,000﷼ 201,600﷼
عدد

پنیر بوترکیزه 250 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
224,000﷼ 197,900﷼
عدد

پنیر پارمسان 100 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
150,000﷼ 135,000﷼
عدد

پنیر پراتو 250 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
224,000﷼ 201,600﷼
عدد

پنیر پیتزا پروسس رنده شده 1.5 کیلوگرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
525,000﷼ 439,420﷼
عدد

پنیر پیتزا رنده شده 180 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
85,000﷼ 75,090﷼
عدد

پنیر پیتزا رنده شده 500 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
209,000﷼ 188,100﷼
عدد

پنیر چدار اسلایس شده 250 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
224,000﷼ 197,900﷼
عدد

پنیر بلوچیز ورقه ای پروسس 180 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
94,000﷼ 83,040﷼
عدد

پنیر پیتزا وکیوم 400 گرمی پگاه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
127,000﷼ 114,300﷼
عدد