تولیدکنندگان

نان و شیرینی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

نان بربری مواد غذایی تازه داخلی

10,000﷼
عدد

باسلوق

253,500﷼
کیلوگرم

نان ساندویچ چند غله مواد غذایی تازه داخلی

89,000﷼
عدد

نان ساندویچ اومگا 3 مواد غذایی تازه داخلی

79,000﷼
کیلوگرم

نان بریوش شکلاتی 8 عددی

77,000﷼
عدد

فیلینگ شکلاتی بریوش

30,000﷼
عدد

بریوش 4 عددی

45,000﷼
عدد

نان گرد کنجدی 6 عددی

45,000﷼
عدد

نان پیتا سه نان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
25,000﷼ 22,500﷼
عدد

نان ساندویچ 300 گرمی سه نان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
25,000﷼ 22,500﷼
عدد

کراسان شکلاتی 1 عددی

30,000﷼
عدد

نان چاپاتا 5 عددی

58,000﷼
عدد

شیرینی نارگیلی

199,000﷼
کیلوگرم

نان کامپاین 350 گرمی

33,000﷼
عدد

نان گردویی 400 گرمی

59,000﷼
عدد

دانیش کیلویی

175,000﷼
کیلوگرم

دونات هلو و زردآلو

42,000﷼
عدد

دونات گیلاس

43,000﷼
عدد

دونات سیب و دارچین

37,000﷼
عدد

دونات کیوی

38,000﷼
عدد

دونات تمشک

39,000﷼
عدد

دونات شکلاتی 1 عددی

15,000﷼
عدد

دونات شکلاتی 4 عددی

65,000﷼
عدد

دونات خامه ای 1 عددی

20,000﷼
عدد

دونات خامه ای 4 عددی

79,900﷼
عدد

کیک خشک شکلاتی متوسط

199,750﷼
عدد

کیک خشک کشمشی متوسط

204,000﷼
عدد

کیک خشک گردویی متوسط

216,750﷼
عدد