تولیدکنندگان

میگو منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

میگو سوخاری 1000 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
682,000﷼ 613,800﷼
عدد

میگو سوخاری 1 کیلوگرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
635,570﷼ 591,080﷼
عدد

میگو سوخاری 300 گرمی آزما

238,750﷼ 155,188﷼
عدد

میگو سوخاری گلدن 250 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
266,000﷼ 232,480﷼
عدد

میگو سوخاری 1000 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
551,600﷼ 496,440﷼
عدد

میگو سوخاری 350 گرمی ب.آ

145,400﷼ 101,780﷼
عدد

میگو رگ زده 41-50 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
652,000﷼ 511,000﷼
عدد

میگو پوست کنده و رگ گیری شده 60-51 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
600,000﷼ 479,000﷼
عدد

میگو پوست کنده و رگ گیری شده 70-61 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
559,000﷼ 469,000﷼
عدد

میگو رگ زده 71-90 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 22%
531,000﷼ 409,000﷼
عدد

میگو سوخاری پمینا 1 کیلوگرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
580,000﷼ 522,000﷼
عدد

میگو سوخاری 300 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
175,000﷼ 157,500﷼
عدد

میگو سوخاری نیمه پخته کم چرب 1 کیلوگرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
777,000﷼ 686,470﷼
عدد

میگو سوخاری نیمه پخته 450 گرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
362,000﷼ 319,820﷼
عدد

میگو سوخاری 1 کیلوگرمی دوماهی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
700,000﷼ 651,000﷼
عدد

میگو بدون پوست و رگ 90-71 450 گرمی دوماهی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
490,000﷼ 455,700﷼
عدد

میگو بدون پوست و رگ سایز 70-61 800 گرمی میلاتون

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
886,000﷼ 823,980﷼
عدد

میگو 41-50 بدون پوست و رگ 300 گرمی میلاتون

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
396,000﷼ 368,280﷼
عدد

میگو بدون پوست و رگ 60-51 450 گرمی دوماهی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
540,000﷼ 502,200﷼
عدد

میگو سایز 21-30 بدون پوست و رگ 200 گرمی میلاتون

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
382,000﷼ 355,260﷼
عدد

میگو (71-90) 350 گرمی شارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
418,000﷼ 388,740﷼
عدد

میگو 21-30 اسکین 250 گرمی شارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
477,500﷼ 444,070﷼
عدد

میگو پلویی 500 گرمی شارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
336,000﷼ 255,360﷼
عدد

میگو 50-41 500 گرمی تحفه

652,000﷼ 489,000﷼
عدد

میگو 51-60 پاکتی 500 گرمی تحفه

600,000﷼ 450,000﷼
عدد

میگو 61-70 پاکتی 500 گرمی تحفه

559,000﷼ 419,250﷼
عدد