تولیدکنندگان

مواد غذایی منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

همبرگر با 90% گوشت گوساله (زغالی برگر) 400 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
256,000﷼ 218,880﷼
عدد

ناگت مرغ 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
405,000﷼ 307,800﷼
عدد

شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
399,000﷼ 359,100﷼
عدد

فلافل 1000 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
239,000﷼ 197,530﷼
عدد

همبرگر با گوشت گوساله 90% گوشت 400 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
249,000﷼ 201,020﷼
عدد

همبرگر ممتاز 60% گوشت 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
176,000﷼ 155,490﷼
عدد

همبرگر ممتاز 75% گوشت 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
213,000﷼ 191,700﷼
عدد

همبرگر 85% گوشت 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
235,000﷼ 207,620﷼
عدد

کباب لقمه 450 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
185,000﷼ 163,440﷼
عدد

مینی پیتزا مخصوص 300 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
109,000﷼ 96,300﷼
عدد

همبرگر معمولی 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
97,000﷼ 85,690﷼
عدد

میگو سوخاری 1000 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
682,000﷼ 613,800﷼
عدد

پیتزا مخصوص 450 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
159,000﷼ 143,100﷼
عدد

استیک برگر 95% گوشت 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
254,000﷼ 224,400﷼
عدد

پیتزا سبزیجات 450 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
119,000﷼ 110,670﷼
عدد

خمیر پیراشکی با طعم کچاپ 15 عددی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
71,500﷼ 64,350﷼
عدد

خمیر پیراشکی 15 عددی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
67,000﷼ 60,300﷼
عدد

خمیر پیتزا 4 عددی 207

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
48,000﷼ 43,200﷼
عدد

خمیر پیتزا نیمه آماده 450 گرمی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
59,500﷼ 53,550﷼
عدد

نان نیمه آماده پیتزا با طعم سیر و آویشن 4 عددی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,500﷼ 58,950﷼
عدد

خمیر پیراشکی زعفرانی 15 عددی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
74,500﷼ 67,050﷼
عدد

پوره سیب و موز 90 گرمی اندروس

55,688﷼
عدد

پوره سیب و گلابی 90 گرمی اندروس

55,688﷼
عدد

پوره سیب و توت فرنگی 90 گرمی اندروس

55,688﷼
عدد

میگو سوخاری 1 کیلوگرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
635,570﷼ 591,080﷼
عدد

میگو سوخاری 300 گرمی آزما

238,750﷼ 155,188﷼
عدد

کباب لقمه 70% مرغ و گوشت 480 گرمی آزما

210,850﷼ 176,500﷼
عدد

برگر ذغالی 85% گوشت 400 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
279,400﷼ 259,840﷼
عدد

همبرگر ممتاز 60% گوشت 500 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
217,000﷼ 201,810﷼
عدد

برگر بوقلمون 70% گوشت 400 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 34%
251,700﷼ 165,000﷼
عدد

بیفتک 480 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
300,500﷼ 256,920﷼
عدد

میگو سوخاری گلدن 250 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
266,000﷼ 232,480﷼
عدد