تولیدکنندگان

محصولات منجمد - فرآورده های دریایی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

میگو سوخاری 1000 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
682,000﷼ 613,800﷼
عدد

میگو سوخاری 1 کیلوگرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
635,570﷼ 591,080﷼
عدد

میگو سوخاری 300 گرمی آزما

238,750﷼ 155,188﷼
عدد

میگو سوخاری گلدن 250 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
266,000﷼ 232,480﷼
عدد

میگو سوخاری 1000 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
551,600﷼ 496,440﷼
عدد

میگو سوخاری 350 گرمی ب.آ

145,400﷼ 101,780﷼
عدد

ماهی تیلاپیا 1000 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
642,000﷼ 467,000﷼
عدد

ماهی تیلاپیا 600 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
400,000﷼ 304,500﷼
عدد

فیله ماهی شیر 600 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
660,000﷼ 548,000﷼
عدد

میگو رگ زده 41-50 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
652,000﷼ 511,000﷼
عدد

میگو پوست کنده و رگ گیری شده 60-51 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
600,000﷼ 479,000﷼
عدد

میگو پوست کنده و رگ گیری شده 70-61 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
559,000﷼ 469,000﷼
عدد

میگو رگ زده 71-90 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 22%
531,000﷼ 409,000﷼
عدد

فیله تیلاپیا 800 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
521,000﷼ 399,000﷼
عدد

میگو سوخاری پمینا 1 کیلوگرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
580,000﷼ 522,000﷼
عدد

میگو سوخاری 300 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
175,000﷼ 157,500﷼
عدد

فیله سالمون نروژی بدون تیغ 500 گرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
1,460,000﷼ 1,109,600﷼
عدد

فیله ماهی هوکی 700 گرمی مه پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
478,000﷼ 408,690﷼
عدد

فیله سالمون نروژی 340 گرمی مه پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
1,023,800﷼ 952,130﷼
عدد

تیلاپیا 1 کیلوگرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
642,000﷼ 487,920﷼
عدد

فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
400,000﷼ 304,000﷼
عدد

فیله تیلاپیا 800 گرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
521,000﷼ 484,530﷼
عدد

میگو سوخاری نیمه پخته کم چرب 1 کیلوگرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
777,000﷼ 686,470﷼
عدد

میگو سوخاری نیمه پخته 450 گرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
362,000﷼ 319,820﷼
عدد

میگو سوخاری 1 کیلوگرمی دوماهی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
700,000﷼ 651,000﷼
عدد

فیله ماهی حسون 700 گرمی دوماهی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
273,000﷼ 253,890﷼
عدد

میگو بدون پوست و رگ 90-71 450 گرمی دوماهی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
490,000﷼ 455,700﷼
عدد

میگو بدون پوست و رگ سایز 70-61 800 گرمی میلاتون

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
886,000﷼ 823,980﷼
عدد

میگو 41-50 بدون پوست و رگ 300 گرمی میلاتون

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
396,000﷼ 368,280﷼
عدد

میگو بدون پوست و رگ 60-51 450 گرمی دوماهی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
540,000﷼ 502,200﷼
عدد

میگو (71-90) 350 گرمی شارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
418,000﷼ 388,740﷼
عدد

سالمون با طعم لیمو و فلفل 350 گرمی شارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
1,155,000﷼ 1,074,150﷼
عدد