تولیدکنندگان

لیوان یکبار مصرف

مشاهده به عنوان جدول فهرست

لیوان کاغذی 50 عددی دورفین

146,000﷼
عدد

لیوان یکبار مصرف کاغذی 50 عددی دورفین

159,000﷼
عدد

لیوان کاغذی 210 سی سی 14 عددی دورفین

88,000﷼
عدد

لیوان کاغذی 220 سی سی 24 عددی دورفین

109,000﷼
عدد

نی نوشیدنی ساده 50 عددی دورفین

32,500﷼
عدد

نی نوشیدنی مارپیچ 50 عددی دورفین

89,000﷼
عدد

نی مارپیچ 100 عددی دورفین

94,000﷼
عدد

نی نوشیدنی 100 عددی دورفین

44,500﷼
عدد

لیوان یکبار مصرف پلاستیکی 50 عددی گلبهار

68,000﷼
عدد

لیوان پلاستیکی200 سی سی 50 عددی هایپراستار

52,900﷼
عدد

لیوان گیاهی ساده 200 سی سی 24 عددی هایپراستار

27,000﷼
عدد

لیوان پلاستیکی200 سی سی 20 عددی هایپراستار

100,000﷼
عدد

لیوان اکسترا 550 سی سی 6 عددی کوشا

127,900﷼
عدد

لیوان لوکس 350 سی سی 6 عددی کوشا

99,900﷼
عدد

لیوان نایس 450 سی سی 2 عددی کوشا

49,900﷼
عدد

لیوان کاغذی 225 سی سی 50 عددی لالون

189,000﷼
عدد

لیوان یکبار مصرف 200 سی سی رویا

30,650﷼
عدد

لیوان رویا

64,850﷼
عدد

لیوان رنگی رویا

34,100﷼
عدد

لیوان یکبار مصرف فومی 180 سی سی 20 عددی رویا

43,130﷼
عدد

لیوان یکبار مصرف فومی 350 سی سی 20 عددی رویا

53,660﷼
عدد

لیوان یکبار مصرف 250 سی سی 20 عددی رویا

49,770﷼
عدد

شات کاغذی 50 عددی رویا

103,680﷼
عدد