تولیدکنندگان

فلفل

مشاهده به عنوان جدول فهرست

فلفل سیاه 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
85,000﷼ 75,090﷼
عدد

فلفل سیاه 100 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
115,000﷼ 101,600﷼
عدد

فلفل قرمز 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
45,000﷼ 40,500﷼
عدد

فلفل قرمز قوطی 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

پودر فلفل سیاه 70 گرمی الیت

120,000﷼ 84,000﷼
عدد

پودر فلفل قرمز 60 گرمی الیت

45,000﷼ 31,500﷼
عدد

فلفل سیاه 80 گرمی ستاره

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
110,000﷼ 99,000﷼
عدد

فلفل قرمز بطری 80 گرمی ستاره

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
44,000﷼ 39,600﷼
عدد

فلفل سیاه 45 گرمی گیزیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 1%
204,500﷼ 201,000﷼
عدد

فلفل 4 فصل چهار رنگ 45 گرمی گیزیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 1%
211,200﷼ 208,000﷼
عدد

فلفل صورتی 30 گرمی گیزیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 1%
211,200﷼ 208,000﷼
عدد

فلفل شیرین 50 گرمی گیزیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 1%
213,400﷼ 210,000﷼
عدد

فلفل سیاه 400 گرمی گلستان

599,000﷼ 449,000﷼
عدد

فلفل سیاه 40 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
69,000﷼ 62,100﷼
عدد

فلفل سیاه 75 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
129,000﷼ 116,100﷼
عدد

فلفل سیاه 90 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 35%
169,000﷼ 109,250﷼
عدد

گرانول فلفل سیاه 90 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 35%
169,000﷼ 109,250﷼
عدد

فلفل پابریکا 80 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
58,000﷼ 49,300﷼
عدد

فلفل قرمز 40 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
22,000﷼ 19,800﷼
عدد

فلفل قرمز 80 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
55,000﷼ 49,500﷼
عدد

فلفل قرمز 75 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
39,000﷼ 35,100﷼
عدد

فلفل سیاه 90 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 29%
148,500﷼ 104,500﷼
عدد

فلفل قرمز 400 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
162,000﷼ 145,800﷼
عدد

فلفل قرمز 90 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
49,500﷼ 37,620﷼
عدد

دانه فلفل سفید آسیابی 40 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
117,000﷼ 105,300﷼
عدد

فلفل سفید 50 گرمی گرین گرین فیلد

159,600﷼
عدد

پودر فلفل سیاه 100 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
125,000﷼ 104,500﷼
عدد

پرک فلفل قرمز 100 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
95,000﷼ 72,670﷼
عدد

فلفل قرمز 100 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,000﷼ 58,500﷼
عدد

فلفل سیاه گرانول مخصوص استیک 100 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
149,000﷼ 127,390﷼
عدد

پودر فلفل سفید 100 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
185,000﷼ 166,500﷼
عدد

فلفل سیاه 35 گرمی هاتی کارا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
59,000﷼ 53,100﷼
عدد