تولیدکنندگان

غذای آماده مصرف

مشاهده به عنوان جدول فهرست

آش رشته 180 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
45,000﷼ 41,850﷼
عدد

آش جو 180 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
45,000﷼ 41,850﷼
عدد

آش سبزی 180 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
45,000﷼ 41,850﷼
عدد

الویه فیله مرغ 450 گرمی آرمیتا

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
75,000﷼ 69,750﷼
عدد

ساندویچ کالباس مرغ آرمیتا

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
75,000﷼ 69,750﷼
عدد

خوراک مارتا هندی 450 گرمی آرمیتا

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
89,000﷼ 82,770﷼
عدد

الویه ژامبون گوشت 450 گرمی آرمیتا

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
75,000﷼ 69,750﷼
عدد

خوراک سوسیس با سیب زمینی 250 گرمی آرمیتا

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
49,000﷼ 45,570﷼
عدد

خوراک سوسیس با سیب زمینی 450 گرمی آرمیتا

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
79,000﷼ 73,470﷼
عدد

کنسرو سس ماکارونی با سویا 500 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
57,000﷼ 51,300﷼
عدد

پودر کتلت 150 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
60,000﷼ 53,010﷼
عدد

بیف استراگانف 180 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 35%
130,000﷼ 83,930﷼
عدد

خورشت کرفس با گوشت 285 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 36%
133,000﷼ 83,930﷼
عدد

خوراک مخصوص جوجه چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 38%
115,000﷼ 70,680﷼
عدد

جوجه کباب 180 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 39%
125,000﷼ 75,090﷼
عدد

خوراک مرغ 280 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 40%
115,000﷼ 68,020﷼
عدد

شوید باقلا پلو 300 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
85,000﷼ 76,500﷼
عدد

خورشت فسنجان با مرغ 180 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 36%
105,000﷼ 66,260﷼
عدد

خورشت قیمه با گوشت 180 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
90,000﷼ 81,000﷼
عدد

خورشت قیمه با گوشت 285 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 37%
130,000﷼ 81,440﷼
عدد

خورشت قورمه سبزی با گوشت 280 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 35%
130,000﷼ 83,930﷼
عدد

خورشت قورمه سبزی با گوشت 180 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 36%
90,000﷼ 57,420﷼
عدد

عدس پلو با گوشت چرخ کرده 300 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
110,000﷼ 99,000﷼
عدد

خوراک گوشت 180 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
130,000﷼ 117,000﷼
عدد

سالاد الویه مرغ 200 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
55,000﷼ 49,500﷼
عدد

سالاد الویه با مرغ 400 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
90,000﷼ 81,000﷼
عدد

برنج زعفرانی 220 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
70,000﷼ 63,000﷼
عدد

خوراک تاس کباب 285 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 32%
125,000﷼ 84,550﷼
عدد

فرنی نیمه آماده 100 گرمی کوپا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
35,000﷼ 31,500﷼
عدد

رول بورک پنیری 250 گرمی ای دو

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
100,000﷼ 85,500﷼
عدد

رول بورک سیب زمینی 250 گرمی ای دو

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
100,000﷼ 85,500﷼
عدد

آبگوشت 100 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
30,000﷼ 25,650﷼
عدد