تولیدکنندگان

سایر محصولات مرغ

مشاهده به عنوان جدول فهرست

شنیتسل با آرد

230,000﷼
کیلوگرم

ساق مرغ بدون پوست

169,020﷼
کیلوگرم

بال مرغ

119,000﷼
کیلوگرم

بال مرغ عشایری

210,000﷼
کیلوگرم

بال مرغ مکزیکی

210,000﷼
کیلوگرم

پاچینی

205,000﷼
کیلوگرم

بازوی مرغ با پوست

119,000﷼
کیلوگرم

کتف مرغ دودی 350 گرمی کامپوره

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
122,600﷼ 114,010﷼
عدد

مرغ کامل 1.3 کیلوگرمی ثمین

113,100﷼
عدد