تولیدکنندگان

زیتون

مشاهده به عنوان جدول فهرست

زیتون شور با هسته ایرانی 650 گرمی بدر

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
165,000﷼ 141,070﷼
عدد

زیتون پرورده و بادمجان 610 گرمی بدر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
148,000﷼ 133,200﷼
عدد

زیتون در سس چیلی 220 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
99,500﷼ 89,550﷼
عدد

زیتون در سس چیلی 550 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
198,000﷼ 178,200﷼
عدد

زیتون شور هسته دار 680 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
150,000﷼ 134,910﷼
عدد

زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
175,000﷼ 157,410﷼
عدد

زیتون پرورده 100 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
75,000﷼ 67,500﷼
عدد

زیتون پرورده 150 گرمی چیکا

کمتر از قیمت تولیدکننده 30%
95,000﷼ 66,260﷼
عدد

زیتون شور 680 گرمی امتیس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
175,000﷼ 157,500﷼
عدد

زیتون هسته دار درشت 700 گرمی گیلوان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
139,000﷼ 125,100﷼
عدد

زیتون شور با هسته 700 گرمی گیلوان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
113,000﷼ 101,700﷼
عدد

زیتون سبز با مغز فلفل تند 680 گرمی گرین فیلد

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
235,000﷼ 212,080﷼
عدد

زیتون سبز با مغز سیر 680 گرمی گرین فیلد

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
235,000﷼ 212,080﷼
عدد

زیتون سبز شیشه ای 680 گرمی گرین فیلد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
210,000﷼ 179,550﷼
عدد

زیتون سبز با مغز فلفل تند مکزیکی 680 گرمی گرین فیلد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
235,000﷼ 200,920﷼
عدد

زیتون فرایند شده با هسته 680 گرمی گرین فیلد

199,500﷼
عدد

زیتون سبز با مغز پرتقال 680 گرمی گرین فیلد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
235,000﷼ 200,920﷼
عدد

زیتون سبز با مغز خیارشور 680 گرمی گرین فیلد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
260,000﷼ 234,000﷼
عدد

زیتون سبز با مغز فلفل شیرین 680 گرمی گرین فیلد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
235,000﷼ 200,920﷼
عدد

زیتون سبز اسلایس 680 گرمی گرین فیلد

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
220,000﷼ 209,000﷼
عدد

زیتون شور 670 گرمی مهرام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
150,000﷼ 135,000﷼
عدد

زیتون با سبزیجات 320 گرمی مهرام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
69,500﷼ 62,550﷼
عدد

زیتون شور ایرانی ویژه 670 گرمی مهرام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
160,000﷼ 144,000﷼
عدد

زیتون شور 670 گرمی مجید

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
172,000﷼ 154,800﷼
عدد

زیتون سبز با مغز سیر 700 گرمی محسن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
370,000﷼ 333,000﷼
عدد

زیتون سبز با مغز فلفل شیشه 700 گرمی محسن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
370,000﷼ 333,000﷼
عدد

زیتون اسلایس سبز 700 گرمی محسن

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
168,000﷼ 143,640﷼
عدد

زیتون سبز با مغز بادام شیشه 700 گرمی محسن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
370,000﷼ 333,000﷼
عدد

زیتون سبز بی هسته 700 گرمی محسن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
335,000﷼ 301,500﷼
عدد

زیتون پرورده 700 گرمی محسن

189,000﷼ 151,200﷼
عدد

زیتون سبز متوسط با هسته 700 گرمی محسن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
149,500﷼ 134,550﷼
عدد

زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
260,000﷼ 234,000﷼
عدد