تولیدکنندگان

زعفران

مشاهده به عنوان جدول فهرست

زعفران 1.5 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
245,000﷼ 220,500﷼
عدد

زعفران طرح اطلسی 1.5 گرمی گلیران

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
465,000﷼ 418,500﷼
عدد

زعفران طرح اطلسی 3 گرمی گلیران

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
850,000﷼ 765,000﷼
عدد

زعفران 2.3 گرمی گلیران

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
410,000﷼ 369,000﷼
عدد

زعفران 4.6 گرمی گلیران

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
760,000﷼ 684,000﷼
عدد

زعفران جعبه کادویی 4.6 گرمی گلیران

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
785,000﷼ 706,500﷼
عدد

زعفران ظرف شیشه ای 4.6 گرمی گلیران

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
795,000﷼ 715,500﷼
عدد

زعفران سرگل 0.5 مثقالی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
375,000﷼ 337,500﷼
عدد

زعفران ساب و زعفران 5 گرمی نوین زعفران

745,000﷼
عدد

گل زعفران با هاون 3 گرمی نوین زعفران

299,000﷼
عدد

زعفران 1 مثقالی نوین زعفران

525,000﷼
عدد

زعفران شیشه ای لوکس 2.5 گرمی نوین زعفران

625,000﷼
عدد

کپسول 75 میلی گرمی 20 عددی نوین زعفران

315,000﷼
عدد

زعفران صادراتی لوکس 6 گرمی نوین زعفران

619,000﷼
عدد

زعفران صادراتی لوکس 8 گرمی نوین زعفران

1,080,000﷼
عدد

گل زعفران 1 مثقالی نوین زعفران

409,000﷼
عدد

گل زعفران 0.5 مثقالی نوین زعفران

209,000﷼
عدد

زعفران 0.5 گرمی سحرخیز

75,000﷼
عدد

زعفران 2 گرمی سحرخیز

250,000﷼
عدد