تولیدکنندگان

زرشک

مشاهده به عنوان جدول فهرست

زرشک فله چاپار

535,000﷼
کیلوگرم

زرشک 250 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
185,000﷼ 166,500﷼
عدد

زرشک 300 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
190,000﷼ 159,700﷼
عدد

زرشک 250 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 32%
168,000﷼ 113,710﷼
عدد

زرشک 300 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
201,600﷼ 181,440﷼
عدد