تولیدکنندگان

حبوبات

مشاهده به عنوان جدول فهرست

لوبیا چیتی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
91,000﷼ 81,900﷼
عدد

لوبیا چیتی 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
179,000﷼ 161,100﷼
عدد

لوبیا کرم رشتی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
86,500﷼ 77,850﷼
عدد

لوبیا کرم رشتی 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
170,000﷼ 153,000﷼
عدد

باقلا سبز 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
280,000﷼ 252,000﷼
عدد

باقلا زرد 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
71,000﷼ 63,900﷼
عدد

باقلا زرد 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
139,000﷼ 122,800﷼
عدد

عدس 2500 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
309,800﷼ 278,820﷼
عدد

عدس 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,900﷼ 54,810﷼
عدد

عدس 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
119,800﷼ 97,030﷼
عدد

نخود و لوبیا مخلوط 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
170,000﷼ 153,000﷼
عدد

نخود 2500 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
365,000﷼ 328,500﷼
عدد

نخود 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
71,000﷼ 63,900﷼
عدد

نخود 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
139,000﷼ 110,520﷼
عدد

لوبیا قرمز 2500 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
365,000﷼ 328,500﷼
عدد

لوبیا قرمز جگری 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
71,000﷼ 63,900﷼
عدد

لوبیا جگری 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
139,000﷼ 116,340﷼
عدد

دال عدس 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

دال عدس 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
98,000﷼ 86,580﷼
عدد

عدس ریز 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
116,800﷼ 105,120﷼
عدد

سویا 150 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
21,000﷼ 18,900﷼
عدد

سویا 300 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
37,000﷼ 33,300﷼
عدد

لپه تبریزی 2500 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
409,000﷼ 368,100﷼
عدد

لپه تبریزی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
75,500﷼ 67,950﷼
عدد

لپه تبریزی 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
149,000﷼ 120,690﷼
عدد

لوبیا سفید 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
175,000﷼ 157,500﷼
عدد

باقالی زرد فله چاپار

149,000﷼
کیلوگرم

لوبیا چیتی فله چاپار

98,000﷼
کیلوگرم

ذرت فله چاپار

155,000﷼
کیلوگرم

عدس فله چاپار

98,000﷼
کیلوگرم

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
178,000﷼ 160,200﷼
عدد