تولیدکنندگان

تافی و آبنبات

مشاهده به عنوان جدول فهرست

تافی کره ای 960 گرمی آناتا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
150,000﷼ 135,000﷼
عدد

تافی مغزدار شکلاتی 960 گرمی آناتا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
200,000﷼ 180,000﷼
عدد

تافی مغزدار فندقی 960 گرمی آناتا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
200,000﷼ 180,000﷼
عدد

آبنبات پرتقال خامه ای 100 گرمی آناتا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

آبنبات خامه ای توت فرنگی 960 گرمی آناتا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
150,000﷼ 135,000﷼
عدد

آبنبات قهوه مغزدار 210 گرمی آیدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 6%
19,400﷼ 18,050﷼
عدد

تافی قهوه مغزدار 140 گرمی آیدین

18,050﷼
عدد

آبنبات میوه ای 530 گرمی آیدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
50,000﷼ 46,500﷼
عدد

آبنبات ژله ای طعم دار 210 گرمی آیدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
20,000﷼ 18,050﷼
عدد

آبنبات خامه ای مغزدار 90 گرمی آیدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
10,000﷼ 9,300﷼
عدد

تافی میوه ای 120 گرمی آیدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
10,000﷼ 9,300﷼
عدد

تافی میوه ای 230 گرمی آیدین

17,510﷼
عدد

آبنبات با طعم میوه و مغز پاستیل 100 گرمی آیدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
10,000﷼ 9,300﷼
عدد

تافی قهوه 70 گرمی آیدین

8,750﷼
عدد

تافی میوه ای 600 گرمی آیدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
50,000﷼ 46,500﷼
عدد

تافی روکش دار میوه ای 70 گرمی آیدین

8,750﷼
عدد

تافی شیری 40 گرمی دراژه

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
10,000﷼ 9,300﷼
عدد

تافی روکش دار میوه ای 250 گرمی دراژه

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
92,000﷼ 85,560﷼
عدد

تافی میوه ای مغزدار 400 گرمی دراژه

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
94,000﷼ 87,420﷼
عدد

تافی روکش دار لوله ای 36 گرمی دراژه

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
27,000﷼ 25,110﷼
عدد

تافی شیری کلاسیک 310 گرمی دراژه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
67,000﷼ 60,300﷼
عدد

تافی رویتال شیری 900 گرمی دراژه

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
195,000﷼ 181,350﷼
عدد

تافی مغزدار میوه ای 110 گرمی دراژه

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
25,000﷼ 23,250﷼
عدد

تافی میوه ای مخلوط 200 گرمی دراژه

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
55,000﷼ 51,150﷼
عدد

تافی سلفونی 320 گرمی المان

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
54,000﷼ 50,220﷼
عدد

آبنبات کومتا میوه ای 820 گرمی فرمند

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
110,000﷼ 94,050﷼
عدد

تافی روکش دار طعم گیلاس 150 گرمی دراژه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

تافی روکش دار مرکبات 150 گرمی دراژه

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
50,000﷼ 46,500﷼
عدد

تافی روکش دار 150 گرمی دراژه

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
50,000﷼ 42,750﷼
عدد

آبنبات توت سیاه بدون قند 50 گرمی کالفانی

126,000﷼
عدد

آبنبات گیلاس 150 گرمی کالفانی

148,320﷼
عدد

آبنبات مرکبات 150 گرمی کالفانی

148,320﷼
عدد