تولیدکنندگان

برنج

مشاهده به عنوان جدول فهرست

برنج شیرودی فله چاپار

135,000﷼
کیلوگرم

برنج طارم معطر 1 کیلوگرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
170,000﷼ 153,000﷼
عدد

برنج طارم معطر 4.5 کیلوگرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
765,000﷼ 688,500﷼
عدد

برنج هاشمی ناب آستانه 5 کیلوگرمی گلچین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
850,000﷼ 790,000﷼
عدد

برنج ایرانی آستانه 10 کیلوگرمی گلچین ناب

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
1,750,000﷼ 1,560,000﷼
عدد

برنج ایرانی 4.5 کیلوگرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 28%
832,500﷼ 596,350﷼
عدد

برنج طارم ممتاز معطر صد در صد ایرانی 10 کیلوگرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
1,995,000﷼ 1,895,250﷼
عدد

برنج طارم ممتاز معطر صد در صد ایرانی 1 کیلوگرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
199,800﷼ 171,000﷼
عدد

برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلوگرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
451,500﷼ 428,920﷼
عدد

برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلوگرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
898,000﷼ 746,000﷼
عدد

برنج هاشمی ممتاز معطر 4.5 کیلوگرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
949,500﷼ 902,020﷼
عدد

برنج طارم قهوه ای 2 کیلوگرمی سی گل

400,000﷼
عدد

برنج طارم هاشمی 2 کیلوگرمی گل سی

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
421,060﷼ 400,000﷼
عدد

برنج هاشمی فله چاپار

117,900﷼
کیلوگرم

برنج هاشمی ممتاز 4.5 کیلوگرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 8%
790,000﷼ 720,000﷼
عدد

برنج طارم 2.5 کیلوگرمی هایپراستار

395,000﷼ 335,750﷼
عدد

برنج هاشمی اعلا 2.5 کیلوگرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
470,000﷼ 425,000﷼
عدد

برنج هاشمی فرد اعلا 4.5 کیلوگرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
900,000﷼ 760,500﷼
عدد

برنج هاشمی درجه یک 3 کیلوگرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
540,000﷼ 486,000﷼
عدد

برنج هاشمی ممتاز 5 کیلوگرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
900,000﷼ 703,950﷼
عدد

برنج هاشمی آستانه 5 کیلوگرمی کیمیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
791,700﷼ 705,370﷼
عدد

برنج هاشمی معطر 2.5 کیلوگرمی کیمیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 6%
401,200﷼ 374,530﷼
عدد

برنج ممتاز فریدونکنار 2.5 کیلوگرمی کیمیا

399,000﷼
عدد

برنج هاشمی 4.5 کیلوگرمی پردیس

کمتر از قیمت تولیدکننده 25%
869,000﷼ 645,730﷼
عدد

برنج خوش‌پخت شمشاد 5 کیلوگرمی وزین

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
700,000﷼ 595,000﷼
عدد

برنج دودی فله چاپار

179,000﷼
کیلوگرم

برنج طارم فله چاپار

139,000﷼
کیلوگرم

برنج کشت خاص 5 کیلوگرمی وزین

کمتر از قیمت تولیدکننده 13%
1,400,000﷼ 1,210,000﷼
عدد

برنج دم‌سیاه استخوانی 5 کیلوگرمی وزین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
930,000﷼ 860,000﷼
عدد

برنج دمسیاه دودی ممتاز 5 کیلوگرمی وزین

کمتر از قیمت تولیدکننده 8%
1,050,000﷼ 960,000﷼
عدد

برنج مجلسی 5 کیلوگرمی وزین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
930,000﷼ 860,000﷼
عدد

برنج صدری هاشمی 10 کیلوگرمی وزین

1,780,000﷼ 1,350,000﷼
عدد