تولیدکنندگان

بادام زمینی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

بادام زمینی نمکی 55 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
20,000﷼ 18,600﷼
عدد

بادام زمینی با پوست 350 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 31%
190,000﷼ 129,690﷼
عدد

بادام زمینی کم نمک 40 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
15,000﷼ 12,110﷼
عدد

بادام زمینی با طعم سرکه بالزامیک 30 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
15,000﷼ 13,950﷼
عدد

بادام زمینی لیمو فلفلی 30 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
15,000﷼ 13,950﷼
عدد

بادام زمینی با طعم پیاز و جعفری 30 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
15,000﷼ 13,950﷼
عدد

بادام زمینی با طعم ادویه ساتای 30 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
15,000﷼ 13,950﷼
عدد

بادام زمینی روکش دار بالزامیک 35 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

بادام زمینی روکش دار پنیری 35 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

بادام زمینی روکش دار کچاپ 35 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

بادام زمینی روکش دار فلفلی 35 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

بادام زمینی روکشدار 40 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

بادام زمینی نمکی بزرگ 80 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 33%
40,000﷼ 26,500﷼
عدد

بادام زمینی فلفلی 40 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
20,000﷼ 16,150﷼
عدد

بادام زمینی نمکی و برشته 40 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

بادام زمینی سرک های 40 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

بادام زمینی نمکی 40 گرمی ناتلز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

بادام زمینی روکش دار فله چاپار

475,000﷼
کیلوگرم

بادام زمینی پوشش دار هلندی با طعم پیاز و جعفری 200 گرمی پنگوئن

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
80,000﷼ 74,400﷼
عدد