الیت

مشاهده به عنوان جدول فهرست

عصاره جوجه کباب 8 عددی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
60,000﷼ 57,000﷼
عدد

آبگوشت 100 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
35,000﷼ 31,500﷼
عدد

آش رشته 180 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
35,000﷼ 28,260﷼
عدد

سوپ جو و گوجه فرنگی 65 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,000﷼ 27,000﷼
عدد

سوپ جو 68 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
35,000﷼ 28,260﷼
عدد

آش جو 180 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

سس بشامل 65 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
35,000﷼ 25,280﷼
عدد

عصاره گوشت گوساله 120 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
48,000﷼ 43,200﷼
عدد

عصاره گوشت گوساله 80 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
32,000﷼ 25,840﷼
عدد

عصاره گوشت گوساله 48 عددی الیت

192,000﷼ 144,000﷼
عدد

عصاره لیمو عمانی 80 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
32,000﷼ 28,800﷼
عدد

سوپ ذرت و مرغ 65 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
35,000﷼ 28,260﷼
عدد

پک 48 عددی عصاره مرغ الیت

192,000﷼ 144,000﷼
عدد

عصاره مرغ 80 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
32,000﷼ 27,450﷼
عدد

عصاره مرغ 120 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
48,000﷼ 43,200﷼
عدد

سوپ مرغ 61 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
35,000﷼ 28,260﷼
عدد

سوپ مرغ و ورمیشل 65 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
35,000﷼ 28,260﷼
عدد

نود الیت لیوانی مرغ 65 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

نود الیت لیوانی سبزیجات 65 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

سوپ اکسپرس با طعم قارچ 35 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

سوپ اکسپرس با طعم سبزیجات 35 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

سوپ اکسپرس با طعم مرغ و ورمیشل 35 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

عصاره کاری 80 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
32,000﷼ 27,450﷼
عدد

چاشنی خوراک با کاری 15 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
10,000﷼ 9,000﷼
عدد

نودالیت با طعم کاری 75 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
25,000﷼ 22,500﷼
عدد

چاشنی خوراک با زعفران 15 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
10,000﷼ 9,000﷼
عدد

عصاره سیر 80 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
32,000﷼ 27,450﷼
عدد

پودر حلیم 75 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
35,000﷼ 28,260﷼
عدد

چاشنی همبرگر و کتلت 85 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
35,000﷼ 28,260﷼
عدد

چاشنی کباب 100 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
60,000﷼ 48,450﷼
عدد

نودالیت کودک با طعم گوشت 85 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
25,000﷼ 22,500﷼
عدد
افزودن به سبد خرید

زمان دریافت سفارش خود را انتخاب کنید

متأسفانه تنها در حال حاضر می توانیم محصولات مورد علاقه تان را به دست تان برسانیم.