تولیدکنندگان

آجیل و خشکبار

مشاهده به عنوان جدول فهرست

جو پرک 200 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
35,000﷼ 31,500﷼
عدد

گندم پرک 200 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
35,000﷼ 31,500﷼
عدد

زرشک فله چاپار

535,000﷼
کیلوگرم

قیصی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
299,000﷼ 269,100﷼
عدد

قیصی وکیوم 400 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
290,000﷼ 261,000﷼
عدد

زرشک 250 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
185,000﷼ 166,500﷼
عدد

بلغور گندم 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
55,000﷼ 48,590﷼
عدد

جو پوست کنده 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
55,000﷼ 48,590﷼
عدد

آلو برقانی 405 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
175,000﷼ 157,500﷼
عدد

برگه آلو زرد 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
250,000﷼ 225,000﷼
عدد

نخودچی ساده 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
150,000﷼ 139,500﷼
عدد

آلبالو خشک وکیوم 100 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

آلبالو خشک وکیوم 180 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
100,000﷼ 90,000﷼
عدد

آلبالو خشک 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
215,000﷼ 193,500﷼
عدد

آلبالو خشک 125 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

جو پرک 200 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد

جو پرک 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
50,000﷼ 44,170﷼
عدد

گندم پرک 200 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد

جو پوست کنده 350 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد

گرد لیمو 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد

مویز 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
349,000﷼ 324,570﷼
عدد

نخود و لوبیا مخلوط 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
71,000﷼ 63,900﷼
عدد

تخمه کدو گوشتی 125 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
90,000﷼ 83,700﷼
عدد

کشمش پلویی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
190,000﷼ 171,000﷼
عدد

کشمش 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
245,000﷼ 227,850﷼
عدد

تخمه کدو مرمری 400 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 31%
195,000﷼ 133,230﷼
عدد

تخمه کدو مشهدی 200 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
125,000﷼ 116,250﷼
عدد

تخمه کدو مشهدی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
395,000﷼ 355,500﷼
عدد

تخمه جابونی شور درجه یک 200 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
120,000﷼ 108,000﷼
عدد

تخمه جابونی شور درجه یک 400 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
240,000﷼ 223,200﷼
عدد

آلوچه 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
175,000﷼ 157,500﷼
عدد

تخمه هندوانه 125 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
95,000﷼ 85,500﷼
عدد