تولیدکنندگان

آجیل

مشاهده به عنوان جدول فهرست

نخودچی ساده 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
150,000﷼ 139,500﷼
عدد

تخمه کدو گوشتی 125 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
90,000﷼ 83,700﷼
عدد

تخمه کدو مرمری 400 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 31%
195,000﷼ 133,230﷼
عدد

تخمه کدو مشهدی 200 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
125,000﷼ 116,250﷼
عدد

تخمه کدو مشهدی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
395,000﷼ 355,500﷼
عدد

تخمه جابونی شور درجه یک 200 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
120,000﷼ 108,000﷼
عدد

تخمه جابونی شور درجه یک 400 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
240,000﷼ 223,200﷼
عدد

تخمه هندوانه 125 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
95,000﷼ 85,500﷼
عدد

نخودچی طعمدار فله چاپار

345,000﷼
کیلوگرم

پسته قوطی فلزی 400 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
770,000﷼ 693,000﷼
عدد

پسته شور اکبری 450 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
1,350,000﷼ 1,215,000﷼
عدد

تخمه جابانی 280 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 22%
179,000﷼ 138,000﷼
عدد

تخمه کدو مرمری 380 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 4%
250,000﷼ 237,800﷼
عدد

تخمه کدو مشهدی 380 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 4%
250,000﷼ 237,800﷼
عدد

آجیل مخلوط 450 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
680,000﷼ 544,500﷼
عدد

تخمه آفتابگردان 250 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
95,000﷼ 80,700﷼
عدد

خلال بادام 200 گرمی خشکپاک

560,000﷼ 270,000﷼
عدد

آجیل مخلوط 450 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
680,000﷼ 532,470﷼
عدد

آجیل مخلوط شیرین 200 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
302,000﷼ 271,800﷼
عدد

پسته شور 450 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
1,080,000﷼ 972,000﷼
عدد

پسته شور اکبری 450 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
1,100,000﷼ 990,000﷼
عدد

پسته شور 400 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
980,000﷼ 882,000﷼
عدد

تخمه جابانی 900 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
467,900﷼ 435,140﷼
عدد

بادام شور با پوست 300 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
340,000﷼ 316,200﷼
عدد

تخمه آفتابگردان 200 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
92,000﷼ 82,800﷼
عدد

آجیل مخلوط شیرین 450 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
680,000﷼ 523,450﷼
عدد

آجیل شیرین 900 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
1,360,000﷼ 1,264,800﷼
عدد

فندق با پوست 200 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
119,300﷼ 107,370﷼
عدد

تخمه محبوبی فله چاپار

395,000﷼
کیلوگرم

کوکتل استوایی 150 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
160,000﷼ 148,800﷼
عدد

آجیل مخلوط لوکس رست شده 300 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
300,000﷼ 279,000﷼
عدد