برنده‌ي خوش‌شانس يکي از دو 206 هايپراستار مشهد باش!

از 7 اسفند تا 4 ارديبهشت با هر 300 هزار تومان خريد از يکي از دو هايپراستار شهر مشهد (شعبه‌ي مجتمع فيروزه شرق و شعبه‌ي باغ گياه‌شناسي) يک شانس براي شرکت در قرعه‌کشي دو دستگاه خودرو 206 کسب کنيد!

پس خريد بيشتر يعني شانس برنده شدن بيشتر.

Awards Awards