تولیدکنندگان

گوشت گوسفند

مشاهده به عنوان جدول فهرست

گردن گوسفندی 1 کیلوگرمی پویا

398,000﷼
عدد

قلوه گاه گوسفندی 1 کیلوگرمی پویا

285,000﷼
عدد

ران گوسفندی 1 کیلوگرمی پویا

490,000﷼
عدد

ماهیچه گوسفندی 1 کیلوگرمی پویا

480,000﷼
عدد

سردست گوسفندی 1 کیلوگرمی پویا

480,000﷼
عدد

راسته با استخوان گوسفندی 1 کیلوگرمی پویا

398,000﷼
عدد

راسته با استخوان گوسفند تنظیم بازار

398,000﷼
کیلوگرم

گردن گوسفد تنظیم بازار

398,000﷼
کیلوگرم

ماهیچه گوسفندی تنظیم بازار

480,000﷼
کیلوگرم

ران گوسفند تنظیم بازار

490,000﷼
عدد