تولیدکنندگان

گوشت چرخکرده

مشاهده به عنوان جدول فهرست

چرخکرده گوساله

619,000﷼
کیلوگرم

چرخکرده مخلوط (بسته خانواده) 2 کیلوگرمی

629,000﷼
کیلوگرم

گوشت چرخکرده گوساله 1 کیلوگرمی پویا

512,800﷼
عدد

گوشت چرخکرده مخلوط 1 کیلوگرمی پویا

474,400﷼
عدد

چرخ کرده مخلوط

629,000﷼
کیلوگرم