تولیدکنندگان

گوشت قرمز تازه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

سوسیس کوکتل 80% گوشت 300 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
195,000﷼ 181,350﷼
عدد

بیکن گوساله اصل 250 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
258,000﷼ 239,940﷼
عدد

سوسیس بلغاری 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
293,000﷼ 272,490﷼
عدد

سوسیس کوکتل گوشت و پنیر 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
365,000﷼ 339,450﷼
عدد

کالباس ژامبون مرغ و قارچ 300 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
161,000﷼ 149,730﷼
عدد

سوسیس آلمانی 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
197,000﷼ 183,210﷼
عدد

سوسیس هات داگ 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
289,000﷼ 268,770﷼
عدد

کوکتل ژاپنی 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
301,000﷼ 279,930﷼
عدد

کالباس 90% پپرونی 250 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
228,000﷼ 212,040﷼
عدد

کالباس سالامی 80 % گوشت 250 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
239,000﷼ 222,270﷼
عدد

سوسیس کوکتل 77% گوشت 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
174,000﷼ 161,820﷼
عدد

هات داگ ساده 55% 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
355,000﷼ 330,150﷼
عدد

سوسیس هات داگ مخصوص 70% گوشت 420 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
156,000﷼ 145,080﷼
عدد

استیک بوقلمون تنوری 300 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
214,000﷼ 199,020﷼
عدد

سوسیس کوکتل 70% کبابی 1 کیلوگرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
349,650﷼ 325,170﷼
عدد

کوکتل گوشت 55% 1 کیلوگرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
269,000﷼ 250,170﷼
عدد

سوسیس کوکتل 55% گوشت دودی 1 کیلوگرمی آزما

299,900﷼ 224,925﷼
عدد

سوسیس هات داگ 60% گوشت 1 کیلوگرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
299,750﷼ 278,760﷼
عدد

سوسیس هات داگ 60% پنیری 1 کیلوگرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
339,750﷼ 315,960﷼
عدد

سوسیس بلغاری 55% مرغ 1 کیلوگرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
277,810﷼ 258,360﷼
عدد

کالباس قارچ و گوشت 80% کرات 300 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
153,030﷼ 142,310﷼
عدد

سوسیس کوکتل 70% ویژه 1 کیلوگرمی آزما

349,900﷼ 244,930﷼
عدد

سوسیس کوکتل 70% ویژه 500 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
185,000﷼ 172,050﷼
عدد

قلم گوساله

109,000﷼
کیلوگرم

گوساله بدون چربی خورشتی

843,000﷼
کیلوگرم

فیله گوساله

889,000﷼
کیلوگرم

قیمه ای گوساله

843,000﷼
کیلوگرم

جگر گوساله 500 گرمی

315,217﷼
عدد