تولیدکنندگان

کیسه زباله

مشاهده به عنوان جدول فهرست

کیسه زباله بزرگ 15 عددی آیری پلاست

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
140,000﷼ 133,000﷼
عدد

کیسه زباله با رایحه لیمو 20 عددی آیری پلاست

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
140,000﷼ 133,000﷼
عدد

کیسه زباله بنددار با رایحه لاوندر 25 عددی 50x60 آیری پلاست

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
140,000﷼ 126,000﷼
عدد

کیسه زباله مشکی 16 برگی دارکوب

81,000﷼
عدد

کیسه زباله مشکی 18 عددی دارکوب

78,000﷼
عدد

کیسه زباله متوسط 14 عددی هوم پلاس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

کیسه زباله بزرگ 30 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 34%
150,000﷼ 98,800﷼
عدد

کیسه زباله متوسط 42 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 33%
150,000﷼ 99,100﷼
عدد

کیسه زباله بنددار بزرگ 15 عددی هایپراستار

170,000﷼ 109,000﷼
عدد

کیسه زباله بنددار متوسط 20 عددی هایپراستار

170,000﷼ 109,000﷼
عدد

کیسه زباله بنددار کوچک 25 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 35%
170,000﷼ 109,000﷼
عدد

کیسه زباله بزرگ 15 عددی لندی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
74,500﷼ 67,050﷼
عدد

کیسه زباله سایز 55x70 متوسط 20 عددی لندی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
74,500﷼ 67,050﷼
عدد

کیسه زباله آسان گره بزرگ 30 عددی لندی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
119,500﷼ 107,550﷼
عدد

کیسه زباله آسان گره متوسط 42 عددی لندی

114,000﷼ 113,570﷼
عدد

کیسه زباله بزرگ 10 عددی لندی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
49,500﷼ 44,550﷼
عدد

کیسه زباله سایز متوسط 14 عددی لندی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
49,500﷼ 44,550﷼
عدد

کیسه زباله آسان گره کوچک 54 عددی لندی

113,850﷼ 113,570﷼
عدد

کیسه زباله کوچک 50x60 سانتی متری پاکیزه سیم

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
35,000﷼ 33,250﷼
عدد

کیسه زباله بزرگ 65x80 بسته 10 عددی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
54,000﷼ 48,600﷼
عدد

کیسه زباله متوسط 55x70 بسته 14 عددی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
54,000﷼ 48,600﷼
عدد

کیسه زباله ضخیم متوسط 55x70 بسته 500 گرمی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 28%
158,000﷼ 112,570﷼
عدد

کیسه زباله سایز کوچک 18 عددی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
54,000﷼ 48,600﷼
عدد

کیسه زباله رولی متوسط 42 عددی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
150,000﷼ 122,550﷼
عدد

کیسه زباله رولی سایز بزرگ 32 عددی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
169,000﷼ 152,100﷼
عدد

کیسه فریزر رولی تجزیه پذیر 250 عددی پیلگون

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
189,000﷼ 170,100﷼
عدد
افزودن به سبد خرید

زمان دریافت سفارش خود را انتخاب کنید

متأسفانه تنها در حال حاضر می توانیم محصولات مورد علاقه تان را به دست تان برسانیم.