تولیدکنندگان

کنسرو نخود فرنگی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

کنسرو نخود سبز 500 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
68,000﷼ 61,200﷼
عدد

کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
63,800﷼ 57,420﷼
عدد

کنسرو نخود فرنگی 400 گرمی دلوسه

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
65,000﷼ 54,340﷼
عدد

کنسرو نخود طلایی 420 گرمی لئونارد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
59,500﷼ 53,550﷼
عدد

کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی لئونارد

69,500﷼ 55,600﷼
عدد

کنسرو نخود سبز 430 گرمی مهنام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
49,500﷼ 44,550﷼
عدد

کنسرو نخود فرنگی 400 گرمی مهرام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
55,000﷼ 49,500﷼
عدد

کنسرو نخود سبز آسان بازشو 400 گرمی مجید

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
43,500﷼ 37,190﷼
عدد

کنسرو نخود سبز آسان باز شو 410 گرمی سحر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
49,500﷼ 44,550﷼
عدد

کنسرو نخود سبز 380 گرمی سحر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
55,000﷼ 49,500﷼
عدد

کنسرونخود فرنگی 350 گرمی شاهسوند

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
58,000﷼ 52,200﷼
عدد

کنسرو نخود سبز 380 گرمی سمیه

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
55,000﷼ 45,980﷼
عدد

کنسرو نخود سبز 385 گرمی یک و یک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
53,000﷼ 47,700﷼
عدد