تولیدکنندگان

چای کیسه ای

مشاهده به عنوان جدول فهرست

چای کیسه ای ارل گری 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
54,800﷼ 49,000﷼
عدد

چای کیسه ای مخصوص معطر 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 29%
71,750﷼ 50,350﷼
عدد

چای کیسه ای صبحانه 100 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
224,870﷼ 182,640﷼
عدد

چای کیسه ای هل‌دار 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
54,800﷼ 44,940﷼
عدد

چای کیسه ای ارل گری 100 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
190,970﷼ 163,270﷼
عدد

چای صبحانه کیسه ای 100 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
190,970﷼ 163,270﷼
عدد

چای کیسه ای صبحانه 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
54,800﷼ 46,850﷼
عدد

چای کیس های مخصوص 100 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
190,970﷼ 171,870﷼
عدد

چای کیس های مخصوص 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
54,800﷼ 44,940﷼
عدد

چای کیس های مخصوص پاکت‌دار 100 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
224,870﷼ 192,260﷼
عدد

چای کیسه ای انگلیسی درجه یک 25 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
54,800﷼ 49,000﷼
عدد

چای نامبر وان کیسه ای 100 عددی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
190,970﷼ 172,000﷼
عدد

چای هل فوری 25 عددی علی تی

981,000﷼
عدد

چای کیسه ای 100% خارجه کلاسیک 50 عددی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
156,200﷼ 140,580﷼
عدد

چای کیسه ای دارجیلینگ 50 عددی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
168,300﷼ 151,470﷼
عدد

چای سیاه هل دار 15 عددی دکتر آز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
149,000﷼ 134,100﷼
عدد

چای سیاه دارچینی 15 عددی دکتر از

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
149,000﷼ 134,100﷼
عدد

چای سیاه و زعفرانی 15 عددی دکتر آز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
195,000﷼ 175,500﷼
عدد

چای سیاه کاراملی 20 عددی فان تایم

کمتر از قیمت تولیدکننده 2%
141,200﷼ 137,000﷼
عدد

چای سیاه با تکه های هلو 20 عددی فان تایم

137,000﷼
عدد

چای سیاه با تکه های توت فرنگی 20 عددی فان تایم

137,000﷼
عدد

چای کیسه ای بلک لاین 25 عددی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
75,000﷼ 63,750﷼
عدد

چای کیسه ای با طعم هل 25 عددی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 13%
75,000﷼ 64,830﷼
عدد

چای کیسه ای دارچین 25 عددی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 13%
75,000﷼ 64,830﷼
عدد

چای کیسه ای رویال ارل گری معطر 25 عددی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
75,000﷼ 63,750﷼
عدد

چای کیسه ای لیدی گری 25 عددی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
79,000﷼ 67,150﷼
عدد

چای کیسه ای با طعم لیمو 25 عددی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 13%
75,000﷼ 64,830﷼
عدد

چای کیسه ای با طعم هلو 25 عددی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 13%
75,000﷼ 64,830﷼
عدد

چای کیسه ای ممتاز هندوستان 25 عددی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
65,000﷼ 55,250﷼
عدد

چای ممتاز هندوستان 100 عددی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
185,000﷼ 158,170﷼
عدد

چای کیسه ای قرمز 25 عددی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
55,000﷼ 47,020﷼
عدد

چای کیسه ای قرمز 50 عددی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
99,000﷼ 89,100﷼
عدد