تولیدکنندگان

چای دمی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

چای ارل گری 100 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
69,490﷼ 60,730﷼
عدد

چای هل‌دار 500 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 25%
302,800﷼ 227,000﷼
عدد

چای هل قوطی فلزی 500 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
337,870﷼ 304,000﷼
عدد

چای سیلان مخصوص مطبوع و معتدل 500 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
276,800﷼ 249,120﷼
عدد

چای سیلان مخصوص 100 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
63,840﷼ 54,580﷼
عدد

چای ارل‌گری 500 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
302,800﷼ 244,510﷼
عدد

چای زرین هندوستان 500 گرمی احمد

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
265,500﷼ 201,780﷼
عدد

چای کلاسیک 100 گرمی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
66,000﷼ 59,400﷼
عدد

چای کلاسیک 500 گرمی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
291,500﷼ 262,350﷼
عدد

چای آسام 500 گرمی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
319,000﷼ 263,050﷼
عدد

چای ارل گری 100 گرمی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
66,000﷼ 59,400﷼
عدد

چای ارل‌گری 500 گرمی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
291,500﷼ 262,350﷼
عدد

چای خانواده 500 گرمی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
291,500﷼ 262,350﷼
عدد

چای معطر 500 گرمی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
319,000﷼ 287,100﷼
عدد

چای سی تی سی طلایی 500 گرمی دبش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
291,500﷼ 262,350﷼
عدد

چای ساده 450 گرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
266,000﷼ 239,400﷼
عدد

چای ارل گری 450 گرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
276,000﷼ 248,400﷼
عدد

چای بلومینگ 50 گرمی فان تایم

445,000﷼
عدد

چای سیلان طلایی 100 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,900﷼ 59,310﷼
عدد

چای صبحانه کله مورچه ای 100 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
59,900﷼ 52,920﷼
عدد

چای صبحانه 500 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
279,000﷼ 233,520﷼
عدد

چای هندی 100 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
65,900﷼ 58,220﷼
عدد

چای سیلان ارل‌گری 100 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
65,900﷼ 58,220﷼
عدد

چای ممتاز هندوستان 500 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
299,000﷼ 264,160﷼
عدد

چای سیاه 500 گرمی گلیران

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
299,000﷼ 269,100﷼
عدد

چای ارل گری 450 گرمی گل کیس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
189,000﷼ 170,000﷼
عدد

چای ممتاز 450 گرمی گل کیس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
189,000﷼ 170,000﷼
عدد

چای دارجیلینگ 250 گرمی جهان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
250,000﷼ 225,000﷼
عدد

چای عطری 500 گرمی جهان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
245,000﷼ 220,500﷼
عدد

چای کره نشان 500 گرمی جهان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
255,000﷼ 229,500﷼
عدد

چای سیاه شکسته خارجی 500 گرمی جهان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
280,000﷼ 252,000﷼
عدد

چای ترازو نشان 500 گرمی جهان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
245,000﷼ 220,500﷼
عدد