تولیدکنندگان

پاستا و نودل

مشاهده به عنوان جدول فهرست

نودالیت کاری 85 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

نودالیت با طعم قارچ 85 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
25,000﷼ 18,050﷼
عدد

نودالیت با طعم قارچ و پنیر پیتزا 75 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
25,000﷼ 23,250﷼
عدد

نودالیت با طعم مرغ 85 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
25,000﷼ 20,180﷼
عدد

نودالیت با طعم سبزیجات 85 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
25,000﷼ 20,180﷼
عدد

نودالیت گوشت 5 عددی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
125,000﷼ 95,000﷼
عدد

نودالیت گوشت 85 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
25,000﷼ 18,050﷼
عدد

نودالیت با طعم سس گوجه فرنگی تند 85 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
20,000﷼ 18,600﷼
عدد

ورمیشل آشیانه ای 500 گرمی De Cecco

226,800﷼
عدد

پاستا زانویی 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

پاستا صدفی ریگاتی 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

پاستا صدفی بزرگ 500 گرمی De Cecco

241,200﷼
عدد

پاستا پروانه 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

پاستا فتوچینی 500 گرمی دی چکو

183,600﷼
عدد

پاستا سوپی قارچی 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

پاستا فوسیلی 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

پاستا صدفی 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

اسپاگتی متوسط 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

لازانیا موجی 500 گرمی De Cecco

255,600﷼
عدد

پاستا لینگویینی 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

پاستا حلزونی درشت 500 گرمی De Cecco

241,200﷼
عدد

فتوچینی موجی 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

اسپاگتی لوله ای 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

پاستا شمعی 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

اسپاگتی پنه ارگانیک 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

پاستا پنه 3 رنگ 500 گرمی دی چکو

192,000﷼
عدد

پاستا پنه ریگاتی 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

پاستا حلزونی 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

پاستا راکتی 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

اسپاگتی ریز 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

اسپاگتی کاپلینی 500 گرمی De Cecco

183,600﷼
عدد

اسپاگتی ارگانیک 500 گرمی De Cecco

199,200﷼
عدد