تولیدکنندگان

نمک

مشاهده به عنوان جدول فهرست

نمک تصفیه شده یددار 500 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
24,000﷼ 21,600﷼
عدد

نمک تصفیه شده ید دار 220 گرمی ستاره

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

نمک ید دار تصفیه شده 600 گرمی ستاره

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
10,000﷼ 9,000﷼
عدد

نمک تصفیه شده 600 گرمی ستاره

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

نمک تصفیه شده 800 گرمی ستاره

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
12,000﷼ 10,800﷼
عدد

نمک دریایی دودی 100 گرمی گیزیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
211,200﷼ 190,080﷼
عدد

نمک تصفیه کریستاله 200 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
17,910﷼ 16,110﷼
عدد

نمک 500 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
17,910﷼ 16,110﷼
عدد

نمک تصفیه کریستاله ید دار 2.5 کیلوگرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 13%
28,800﷼ 24,900﷼
عدد

نمک 250 گرمی سبزان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
25,000﷼ 22,500﷼
عدد