تولیدکنندگان

ناگت منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

ناگت مرغ 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
405,000﷼ 307,800﷼
عدد

ناگت مرغ با قارچ 950 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
372,800﷼ 318,740﷼
عدد

ناگت مرغ 950 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
346,500﷼ 283,100﷼
عدد

ناگت مرغ 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 46%
175,000﷼ 93,200﷼
عدد

ناگت مرغ 1 کیلوگرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 45%
330,000﷼ 179,600﷼
عدد

ناگت مرغ 70% 2 کیلوگرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 49%
650,000﷼ 328,500﷼
عدد

ناگت گوشت 300 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
120,000﷼ 111,600﷼
عدد

ناگت مرغ 300 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
109,000﷼ 101,370﷼
عدد

ناگت مرغ 1 کیلوگرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
345,000﷼ 284,280﷼
عدد

ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
134,000﷼ 117,110﷼
عدد

ناگت مرغ نیمه پخته 500 گرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
277,000﷼ 244,720﷼
عدد

ناگت مرغ ستار های 1 کیلوگرمی اروئی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
408,000﷼ 367,200﷼
عدد

ناگت مرغ و پنیر 70% ویژه 450 گرمی شام شام

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
219,000﷼ 203,670﷼
عدد

ناگت مرغ 950 گرمی شام شام

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
349,000﷼ 324,570﷼
عدد

ناگت مرغ 70% نیمه پخته منجمد 450 گرمی شام شام

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
181,000﷼ 168,330﷼
عدد