تولیدکنندگان

میوه های خشک

مشاهده به عنوان جدول فهرست

برگه آلو زرد 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
250,000﷼ 225,000﷼
عدد

آلبالو خشک وکیوم 100 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

آلبالو خشک 125 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

برگه زردآلو 250 گرمی همگل

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
125,000﷼ 116,250﷼
عدد

انجیر خشک 400 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
425,000﷼ 399,900﷼
عدد

برگه زردآلو 350 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
159,000﷼ 133,000﷼
عدد

زغال اخته 230 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
104,000﷼ 88,700﷼
عدد

آلبالو ترش 230 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
95,000﷼ 86,000﷼
عدد

انجیر خشک 450 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
619,000﷼ 529,240﷼
عدد

توت خشک 350 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
225,000﷼ 198,780﷼
عدد

قیسی 190 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
120,000﷼ 96,900﷼
عدد

آلبالو ترش 150 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
50,000﷼ 40,370﷼
عدد

آلبالو ترش 40 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
15,000﷼ 12,110﷼
عدد

آلبالو ترش 65 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
25,000﷼ 23,250﷼
عدد

کوکتل شیرین 150 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
160,000﷼ 121,120﷼
عدد

کوکتل شیرین 65 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 25%
80,000﷼ 59,850﷼
عدد

کوکتل استوایی 65 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
80,000﷼ 72,000﷼
عدد

توت سفید 30 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
50,000﷼ 46,500﷼
عدد

آلوچه ترش 50 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
10,000﷼ 8,550﷼
عدد