تولیدکنندگان

میوه تازه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

سیب متوسط زرد مواد غذایی تازه داخلی

85,000﷼
کیلوگرم

سیب قرمز مواد غذایی تازه داخلی

85,000﷼
کیلوگرم

نارنگی داخلی مواد غذایی تازه داخلی

49,000﷼
کیلوگرم

بامیه مواد غذایی تازه داخلی

109,000﷼
کیلوگرم

پرتقال تامسون شمال مواد غذایی تازه داخلی

85,000﷼
کیلوگرم

گلابی

199,000﷼
کیلوگرم

خرمالو مواد غذایی تازه داخلی

99,000﷼
کیلوگرم

آناناس

470,000﷼
عدد

انار قرمز مواد غذایی تازه داخلی

89,000﷼
کیلوگرم

کدو تنبل مواد غذایی تازه داخلی

35,000﷼
کیلوگرم