تولیدکنندگان

مغز بادام

مشاهده به عنوان جدول فهرست

خلال بادام فله چاپار

1,390,000﷼
کیلوگرم

مغز بادام درختی شور 125 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
350,000﷼ 315,000﷼
عدد

خلال بادام 180 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
285,000﷼ 245,000﷼
عدد

بادام شور 450 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 37%
820,000﷼ 513,000﷼
عدد

مغز بادام شور 30 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
40,000﷼ 37,200﷼
عدد