تولیدکنندگان

محصولات منجمد - گوشت

مشاهده به عنوان جدول فهرست

همبرگر با گوشت گوساله 90% گوشت 400 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
249,000﷼ 201,020﷼
عدد

همبرگر ممتاز 60% گوشت 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
176,000﷼ 155,490﷼
عدد

همبرگر ممتاز 75% گوشت 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
213,000﷼ 191,700﷼
عدد

همبرگر 85% گوشت 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
235,000﷼ 207,620﷼
عدد

کباب لقمه 450 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
185,000﷼ 163,440﷼
عدد

همبرگر معمولی 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
97,000﷼ 85,690﷼
عدد

استیک برگر 95% گوشت 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
254,000﷼ 224,400﷼
عدد

کباب لقمه 70% مرغ و گوشت 480 گرمی آزما

210,850﷼ 176,500﷼
عدد

برگر ذغالی 85% گوشت 400 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
279,400﷼ 259,840﷼
عدد

همبرگر ممتاز 60% گوشت 500 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
217,000﷼ 201,810﷼
عدد

برگر بوقلمون 70% گوشت 400 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
251,700﷼ 234,080﷼
عدد

کباب انگشتی 400 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
185,300﷼ 166,770﷼
عدد

همبرگر 60% گوشت 500 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
183,700﷼ 165,330﷼
عدد

همبرگر 90% 400 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
231,900﷼ 208,710﷼
عدد

جوجه کباب فسنجانی پمینا 800 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
242,000﷼ 217,800﷼
عدد

همبرگر ویژه 80% گوشت 500 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
188,000﷼ 169,200﷼
عدد

همبرگر 30% گوشت 500 گرمی پمینا کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
97,000﷼ 90,210﷼
عدد

همبرگر ممتاز 60% گوشت 500 گرمی پمینا کاله

176,000﷼ 132,000﷼
عدد

کباب لقمه گوشت 480 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
185,000﷼ 166,500﷼
عدد

کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ 400 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
228,240﷼ 205,420﷼
عدد

همبرگر مک 400 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
249,000﷼ 179,590﷼
عدد

شامی کباب خانواده 1 کیلوگرمی پمینا کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
345,000﷼ 310,500﷼
عدد

کباب انگشتی 450 گرمی اروئی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
185,000﷼ 166,500﷼
عدد

همبرگر مخصوص 90% 500 گرمی اروئی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
240,000﷼ 216,000﷼
عدد

استیک برگر 90% گوشت 500 گرمی شام شام

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
283,000﷼ 263,190﷼
عدد