تولیدکنندگان

محصولات منجمد - مرغ

مشاهده به عنوان جدول فهرست

ناگت مرغ 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
405,000﷼ 307,800﷼
عدد

شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
399,000﷼ 359,100﷼
عدد

فیله مرغ سوخاری کاملاً پخته 1000 گرمی ب.آ

451,000﷼ 315,700﷼
عدد

ناگت مرغ با قارچ 950 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
372,800﷼ 318,740﷼
عدد

ناگت مرغ 950 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
346,500﷼ 283,100﷼
عدد

شنیسل مرغ 950 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
333,000﷼ 265,780﷼
عدد

کوردون بلو 450 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
175,900﷼ 143,310﷼
عدد

فیله سوخاری مرغ 2 کیلوگرمی هایپراستار

910,000﷼ 591,000﷼
عدد

فیله سوخاری مرغ 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 34%
240,000﷼ 157,000﷼
عدد

ناگت مرغ 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 46%
175,000﷼ 93,200﷼
عدد

فیله سوخاری مرغ 1 کیلوگرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 36%
460,000﷼ 292,000﷼
عدد

ناگت مرغ 1 کیلوگرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 45%
330,000﷼ 179,600﷼
عدد

ناگت مرغ 70% 2 کیلوگرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 49%
650,000﷼ 328,500﷼
عدد

شنیتسل مرغ 2 کیلوگرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 37%
720,000﷼ 446,900﷼
عدد

شنیتسل مرغ 90% کاملاً پخته شده 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 26%
190,000﷼ 140,000﷼
عدد

کوردن بلو کاملاً پخته شده 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 34%
195,000﷼ 127,000﷼
عدد

ناگت گوشت 300 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
120,000﷼ 111,600﷼
عدد

فیله مرغ 400 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
197,000﷼ 177,300﷼
عدد

ناگت مرغ 300 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
109,000﷼ 101,370﷼
عدد

کوردن بلو کلاسیک 450 گرمی پمینا کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
197,000﷼ 161,540﷼
عدد

کراکت مرغ و پنیر مهمانی 1000 گرمی کاله

449,000﷼ 336,750﷼
عدد

ناگت مرغ 1 کیلوگرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
345,000﷼ 284,280﷼
عدد

شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی کاله

320,000﷼ 262,500﷼
عدد

فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
249,500﷼ 224,550﷼
عدد

ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
134,000﷼ 117,110﷼
عدد

ناگت مرغ نیمه پخته 500 گرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
277,000﷼ 244,720﷼
عدد

شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
478,000﷼ 417,770﷼
عدد

شنیتسل مرغ 500 گرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
355,000﷼ 313,640﷼
عدد

ناگت مرغ ستار های 1 کیلوگرمی اروئی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
408,000﷼ 367,200﷼
عدد

ناگت مرغ و پنیر 70% ویژه 450 گرمی شام شام

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
219,000﷼ 203,670﷼
عدد

ناگت مرغ 950 گرمی شام شام

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
349,000﷼ 324,570﷼
عدد

ناگت مرغ 70% نیمه پخته منجمد 450 گرمی شام شام

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
181,000﷼ 168,330﷼
عدد