تولیدکنندگان

محصولات غذایی آماده منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

همبرگر با 90% گوشت گوساله (زغالی برگر) 400 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
256,000﷼ 218,880﷼
عدد

فلافل 1000 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
239,000﷼ 197,530﷼
عدد

خمیر پیراشکی با طعم کچاپ 15 عددی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
71,500﷼ 64,350﷼
عدد

خمیر پیراشکی 15 عددی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
67,000﷼ 60,300﷼
عدد

خمیر پیراشکی زعفرانی 15 عددی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
74,500﷼ 67,050﷼
عدد

بیفتک 480 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
300,500﷼ 256,920﷼
عدد

برگر مرغ 70% گوشت 450 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
165,400﷼ 148,860﷼
عدد

کوردن بلو 1000 گرمی ب.آ

433,200﷼ 303,240﷼
عدد

کتلت 1000 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
308,600﷼ 286,990﷼
عدد

کتلت گوشت 450 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
141,600﷼ 127,440﷼
عدد

فلافل 1 کیلوگرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
215,000﷼ 171,830﷼
عدد

سیب زمینی تنوری 950 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
102,200﷼ 87,380﷼
عدد

خمیر یوفکا مستطیل 500 گرمی دالیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
106,500﷼ 99,040﷼
عدد

خمیر پیراشکی 500 گرمی دالیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 38%
83,500﷼ 51,560﷼
عدد

نان نیمه آماده گرد یوفکا 500 گرمی دالیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
106,500﷼ 99,040﷼
عدد

خمیر یوفکا سمبوسه 500 گرمی دالیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
93,500﷼ 84,150﷼
عدد

خمیر یوفکا مثلثی 500 گرمی دالیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
106,500﷼ 99,040﷼
عدد

خمیر بورک 500 گرمی ای دو

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
100,000﷼ 85,500﷼
عدد

خمیر یوفکا 40x60 مستطیلی 700 گرمی ای دو

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
98,000﷼ 83,790﷼
عدد

خمیر یوفکا فیلو گرد و کوچک

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
98,000﷼ 79,130﷼
عدد

خمیر سمبوسه 700 گرمی ای دو

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
98,000﷼ 83,790﷼
عدد

خمیر یوفکا فیلو مثلثی 450 گرمی ای دو

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
98,000﷼ 79,130﷼
عدد

گردن گوسفند منجمد

334,000﷼
کیلوگرم

کراکت مرغ 2 کیلوگرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
630,000﷼ 553,200﷼
عدد

کراکت مرغ و پنیر 1 کیلوگرمی هایپراستار

320,000﷼ 271,000﷼
عدد

کراکت مرغ و پنیر 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 13%
175,000﷼ 151,100﷼
عدد

فلافل منجمد کاملاً پخته شده 1.2 کیلوگرمی هایپراستار

215,000﷼ 139,500﷼
عدد

کراکت مرغ و پنیر 390 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
179,000﷼ 161,100﷼
عدد

فلافل پنیری پمینا 330 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
105,000﷼ 92,760﷼
عدد

کراکت سبزیجات و پنیر 450 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
163,000﷼ 151,590﷼
عدد

فلافل پمینا 1 کیلویی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
218,000﷼ 196,200﷼
عدد

سمبوسه گوشت نیمه آماده منجمد 7 عددی 450 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 13%
144,000﷼ 124,540﷼
عدد