تولیدکنندگان

ماهی منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

ماهی تیلاپیا 1000 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
642,000﷼ 467,000﷼
عدد

ماهی تیلاپیا 600 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
400,000﷼ 304,500﷼
عدد

فیله ماهی شیر 600 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
660,000﷼ 548,000﷼
عدد

فیله تیلاپیا 800 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
521,000﷼ 399,000﷼
عدد

فیله سالمون نروژی بدون تیغ 500 گرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
1,460,000﷼ 1,109,600﷼
عدد

فیله ماهی هوکی 700 گرمی مه پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
478,000﷼ 408,690﷼
عدد

فیله سالمون نروژی 340 گرمی مه پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
1,023,800﷼ 952,130﷼
عدد

تیلاپیا 1 کیلوگرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
642,000﷼ 487,920﷼
عدد

فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
400,000﷼ 304,000﷼
عدد

فیله تیلاپیا 800 گرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
521,000﷼ 484,530﷼
عدد

فیله ماهی حسون 700 گرمی دوماهی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
273,000﷼ 253,890﷼
عدد

سالمون با طعم لیمو و فلفل 350 گرمی شارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
1,155,000﷼ 1,074,150﷼
عدد

فیله ماهی هوکی 700 گرمی شارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
478,000﷼ 444,540﷼
عدد

سالمون با ماسالا 350 گرمی شارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
1,155,000﷼ 1,074,150﷼
عدد

فیله ماهی سالمون نروژی 500 گرمی شارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
1,460,000﷼ 1,357,800﷼
عدد

سالمون با طعم مکزیکی 350 گرمی شارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
1,155,000﷼ 1,074,150﷼
عدد

ماهی قزل سالمون ایرانی 300 گرمی شارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
320,000﷼ 297,600﷼
عدد

فیله ماهی حلوا سیاه 700 گرمی تحفه

866,000﷼ 649,500﷼
عدد

فیله ماهی شوریده 700 گرمی تحفه

719,000﷼ 539,250﷼
عدد

فیله ماهی گیدر ممتاز 500 گرمی تحفه

کمتر از قیمت تولیدکننده 25%
452,000﷼ 339,000﷼
عدد

استیک ماهی شیر 650 گرمی تحفه

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
717,000﷼ 666,810﷼
عدد

فیله تیلاپیا 800 گرمی تحفه

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
521,000﷼ 435,550﷼
عدد