تولیدکنندگان

لپه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

لپه تبریزی 2500 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
409,000﷼ 368,100﷼
عدد

لپه تبریزی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
75,500﷼ 67,950﷼
عدد

لپه تبریزی 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
149,000﷼ 120,690﷼
عدد

لپه 900 گرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
168,000﷼ 151,200﷼
عدد

لپه 450 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
75,500﷼ 67,950﷼
عدد

لپه 900 گرمی گلستان

149,000﷼ 111,750﷼
عدد

لپه 900 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
165,000﷼ 148,500﷼
عدد

لپه 900 گرمی همگل

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
150,000﷼ 128,250﷼
عدد

لپه 450 گرمی هایپراستار

75,000﷼ 48,500﷼
عدد

لپه 900 گرمی هایپراستار

149,000﷼ 96,850﷼
عدد

لپه 750 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
116,000﷼ 104,400﷼
عدد

لپه 900 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
139,000﷼ 112,240﷼
عدد

لپه 450 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
75,000﷼ 67,500﷼
عدد

لپه 900 گرمی شاهسوند

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
148,500﷼ 133,650﷼
عدد

لپه فله چاپار

87,000﷼
کیلوگرم