تولیدکنندگان

فیله مرغ منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

فیله مرغ سوخاری کاملاً پخته 1000 گرمی ب.آ

451,000﷼ 315,700﷼
عدد

فیله سوخاری مرغ 2 کیلوگرمی هایپراستار

910,000﷼ 591,000﷼
عدد

فیله سوخاری مرغ 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 34%
240,000﷼ 157,000﷼
عدد

فیله سوخاری مرغ 1 کیلوگرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 36%
460,000﷼ 292,000﷼
عدد

فیله مرغ 400 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
197,000﷼ 177,300﷼
عدد

فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
249,500﷼ 224,550﷼
عدد