تولیدکنندگان

فویل آلومینیومی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

محافظ گاز 10 عددی بارک

112,500﷼
عدد

محافظ گاز کوچک 10 عددی بارک

112,500﷼
عدد

فویل آلومینیومی 20mx30 cm هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
320,000﷼ 280,100﷼
عدد

فویل آلومینیومی 8mx30 cm هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
180,000﷼ 142,200﷼
عدد

فویل آلومینیومی 8x45 cm هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
220,000﷼ 172,600﷼
عدد

فویل آلومینیومی 10 متری نئوتن

344,300﷼
عدد

فویل آلومینیومی روی گازی 5 عددی استار

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
197,000﷼ 177,300﷼
عدد

فویل آلومینیوم 15 میکرون 8 متری استار

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
241,500﷼ 217,350﷼
عدد

فویل آلومینیوم 60 سانتی متری 3 متری استارفویل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
330,000﷼ 297,000﷼
عدد

فویل آلومینیوم 15 میکرون 8 متری استار

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
187,000﷼ 168,300﷼
عدد