تولیدکنندگان

فرآورده های دریایی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

ماهی حلوا سیاه کامل

629,900﷼
کیلوگرم

ماهی راشگو کامل

1,099,000﷼
کیلوگرم

ماهی زبان کامل

465,900﷼
کیلوگرم

فیله سالمون تازه

2,799,000﷼
کیلوگرم

ماهی سالمون دودی تازه 100 گرمی

350,000﷼
عدد

ماهی قزل آلای ویژه 800 تا 1200 گرمی

322,000﷼
کیلوگرم

ماهی آمور کامل

311,000﷼
کیلوگرم

فیله ماهی شیر

999,000﷼
کیلوگرم

ماهی بچه شیر

439,000﷼
کیلوگرم

اسلایس ماهی شیر

859,000﷼
کیلوگرم

فیله قزل آلا بسته خانواده 2 کیلوگرمی

439,000﷼
کیلوگرم

ماهی شیر نیزه ای کامل

289,000﷼
کیلوگرم

ماهی قزل آلای معمولی پاک نشده

219,900﷼
کیلوگرم

فیله قزل آلا ویژه

599,000﷼
کیلوگرم

ماهی سرخو کامل

824,000﷼
کیلوگرم

ماهی آزاد پرورشی کامل

159,000﷼
کیلوگرم

ماهی حلوا سفید کامل

1,599,000﷼
کیلوگرم

ماهی سنگسر شهری کامل

299,000﷼
کیلوگرم

ماهی سارم کامل

229,000﷼
کیلوگرم

ماهی شوریده کامل

853,000﷼
کیلوگرم