تولیدکنندگان

شیر تازه پرچرب

مشاهده به عنوان جدول فهرست

شیر 3% 1 لیتری چوپان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد

شیر پرچرب 3% چربی 230 گرمی چوپان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
15,000﷼ 13,500﷼
عدد

شیر پرچرب 1 کیلوگرمی دامداران

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
32,500﷼ 26,240﷼
عدد

شیر پرچرب 3% 950 میلی لیتر هراز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد

شیر ارگانیک 200 سی سی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

شیر 3.2% پرچرب 1 لیتری میهن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد

شیر پرچرب 1 لیتری پاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد

شیر3% بطری 250 سی سی پاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
80,000﷼ 72,000﷼
عدد

شیر پرچرب 1 لیتری پگاه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
33,000﷼ 29,700﷼
عدد

شیر نیم چرب 220 سی سی پگاه

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
15,000﷼ 10,830﷼
عدد