تولیدکنندگان

شنیسل منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
399,000﷼ 359,100﷼
عدد

شنیسل مرغ 950 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
333,000﷼ 265,780﷼
عدد

شنیتسل مرغ 2 کیلوگرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 37%
720,000﷼ 446,900﷼
عدد

شنیتسل مرغ 90% کاملاً پخته شده 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 26%
190,000﷼ 140,000﷼
عدد

شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی کاله

320,000﷼ 262,500﷼
عدد

شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
478,000﷼ 417,770﷼
عدد

شنیتسل مرغ 500 گرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
355,000﷼ 313,640﷼
عدد

شنیتسل مرغ سوخاری 500 گرمی شام شام

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
159,000﷼ 147,870﷼
عدد